trình tự xin lại giấy phép xây dựng


Trình tự, thủ tục & hồ sơ xin cấp lại Giấy phép Xây dựng 4

Có rất nhiều lý do khiến nhiều gia chủ phải xin cấp lại giấy phép xây dựng. Để xin cấp lại Giấy phép Xây dựng cần thực hiện theo thứ tự sau: 1. Trình tự thực hiện: – Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp […]

xây dựng sai giấy phép và vấn đề cấp lại giấy phép xây dựng