Chủ đề : trình tự cấp phép xây dựng


Mẫu cam kết tự phá dỡ công trình
HỎI: Tôi mới mua được một mảnh đất 40 m2, tôi muốn xin cấp giấy phép xây dựng nhưng không rõ phải bắt đầu thực hiện từ đâu? Minh Tú  ([email protected]) TRẢ LỜI: 1. Điều kiện để được cấp Giấy phép xây dựng : Người xin cấp giấy phép xây dựng phải có một trong những loại giấy tờ sau: – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu làm nhà trên nền đất trống. – Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ hoặc Giấy chứng nhận sở hữu nhà, nếu làm nhà trên nền nhà cũ. – Quyết định giao đất, cho thuê đất của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ địa chính mà không có tranh chấp. – Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp – Giấy tờ thừa kế nhà, đất được UBND phường xã xác nhận về thừa kế, không có tranh chấp. – Bản án hoặc Quyết định của Tòa án nhân dân hoặc Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp […]

Điều kiện để được cấp Giấy phép xây dựng?