thủ tục xin phép xây dựng nhà trọ


Xây dựng nhà trọ cho thuê có cần xin giấy phép xây dựng không?

HỎI: Xin chào trang Giấy phép xây dựng! tôi là Lê Thu Huyền tôi có ý định xây dựng nhà trọ để cho thuê trên khu đất ở của nhà mình thì có cần phải xin giấy phép xây dựng không? Nếu có thì được quy định luật ở điều mấy […]

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà trọ