thủ tục xin phép xây dựng chùa miếu


Thủ tục xin Giấy phép xây dựng chùa, miếu

1. Cơ sở pháp luật Luật Di sản văn hóa 2001. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH-QH11. Luật Di sản văn hóa 2009 sửa đổi. Nghị định 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. 2. Nội dung phân tích Đầu tiên, cần […]

Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép xây dựng chùa, miếu