thủ tục sang tên


Có được cấp phép xây dựng khi chưa hoàn thành thủ tục sang tên?

HỎI: Mẹ tôi được bà ngoại tôi cho tặng 1 căn nhà, đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, chờ ngày lấy giấy chứng nhận mang tên mẹ. Nay mẹ tôi muốn xây dựng mới lại căn nhà này thì có thể xin phép xây dựng nhà trước […]

thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng bị mất