thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng


Thủ tục xin cấp lại Giấy phép xây dựng bị mất

HỎI: Tôi ở Tp.HCM, hiện nay tôi đang xây nhà 3 tầng, mặt phố. Trước khi xây tôi đã xin Giấy phép xây dựng. Nhưng hiện nay do lưu giữ không tốt, giấy phép này đã bị mất. Cho tôi hỏi thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng như […]

Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng bị mất