thời gian cấp giấy phép xây dựng


Thời gian và quy trình cấp giấy phép xây dựng

Mất thời gian bao lâu để có được Giấy phép xây dựng nhà?

Xây nhà là 1 trong 3 việc lớn trong một đời người, vì vậy, ai cũng mong mọi thủ tục được thuận lợi ngay từ khâu đầu tiên là xin giấy phép xây dựng để mọi thứ được thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, vấn đề xin cấp phép xây dựng […]