Chủ đề : quy định xin miễn giấy phép xây dựng


mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2017.
HỎI: Tôi đang phụ trách quản lý Dự án khu đô thị xây dựng nhà ở 4 tầng. Theo Luật thì không cần xin giấy phép xây dựng. Tôi có phải làm các thủ tục gì (như hồ sơ xin miễn phép…) hay ko và phải xin với cấp nào? TRẢ LỜI: Căn cứ pháp lý: – Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Nội dung tư vấn: Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng như sau: “Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng 1. … 2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm: a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư; c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính; d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô […]

Công trình không phải xin phép xây dựng có phải làm đơn xin miễn nữa không?