quy định nộp phạt nhà xây sai phép


‘Được’ nộp phạt với công trình xây dựng không có Giấy phép

Tin vui cho những công trình“lỡ” xây dựng không có giấy phép (trái phép) đó là sẽ không bị cưỡng chế tháo dỡ mà được nộp phạt để tồn tại. Đây là những Quy định mới của Bộ Xây dựng. Theo đó, Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 02 hướng […]

Công trình xây dựng sai giấy phép được nộp phạt để tồn tại