Chủ đề : nộp thuế xây dựng nhà


các loại thuế phải nộp khi xây dựng nhà ở
HỎI: Chủ hộ gia đình tự thuê công nhân xây dựng nhà ở, thì phải đóng các loại thuế nào cho nhà nước? Trường hợp như nhà em, 85 m2, xây hai tầng, thì mức phí đóng là bao nhiêu? Em xin chân thành cảm ơn! TRẢ LỜI: Chào bạn! Trường hợp của bạn được giải quyết như sau: Cơ sở pháp lý: – Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. – Công văn 3700/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc thu thuế hoạt động xây dựng nhà tư nhân xây dựng. Nội dung phân tích: Theo quy định của pháp […]

Các loại thuế và mức thuế phải đóng khi xây dựng nhà ở tư nhân