nộp phạt


Xây nhà không có Giấy phép xây dựng bị phạt 40% giá trị xây dựng

Để được điều chỉnh thông tin trong sổ đỏ do xây thêm 2 tầng không có giấy phép xây dựng, ngoài bị phạt hành chính, bạn còn phải nộp phạt 40 % giá trị xây dựng. Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 về Giấy chứng nhận […]

Phạt công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng