nội dung giấy phép xây dựng


Xử lý trường hợp xây nhà không có giấy phép xây dựng

HỎI: Tôi đọc tham khảo phần luật sư tư vấn về xử lý công trình xây dựng không phép có nhắc “Điều 12, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ” theo tìm hiểu và nắm bắt được thì Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2007 là nghị định Quy định […]

xử lý công trình xây dựng không có giấy phép

điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng thì bị xử phạt như thế nào?

HỎI: Tôi đang xây nhà, có vi phạm về giấy phép xây dựng với các nội dung sau: 1. Cao độ tầng của tầng 2, 3, 4 ; 2. Cao độ cả công trình; 3. Khoảng lùi trên không ở mặt trái (tầng 4 -5); 4. Khoảng lùi trên không […]