miễn giấy phép xây nhà nông thôn


Nhà ở nông thôn ngoài quy hoạch không cần giấy phép xây dựng

Ngày 20/12/2012, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2012/TT-BXD hướng dẫn chi tiết một số nội dung Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng (GPXD). Theo Thông tư, những trường hợp nhà ở riêng lẻ tại nông thôn nằm ngoài khu […]

Miễn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn ngoài quy hoạch