miễn giấy phép xây dựng


dịch vụ xin giấy phép xây dựng trọn gói tại hà nội

Nhà ở dưới 7 tầng có được miễn cấp Giấy phép xây dựng? 3

Ngày 18/06/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, quyết định miễn cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và […]


Nhà ở nông thôn ngoài quy hoạch không cần giấy phép xây dựng 5

Ngày 20/12/2012, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2012/TT-BXD hướng dẫn chi tiết một số nội dung Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng (GPXD). Theo Thông tư, những trường hợp nhà ở riêng lẻ tại nông thôn nằm ngoài khu […]

Miễn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn ngoài quy hoạch