Lập hồ sơ hoàn công


Lập hồ sơ hoàn công xây dựng nhà 3

Hoàn công hay hoàn công xây dựng hay hoàn thành công trình là một thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng công trình nhà cửa nhằm xác nhận sự kiện các bên đầu tư, thi công đã hoàn thành công trình xây dựng sau khi được cấp giấy phép xây dựng và đã thực hiện xong việc […]

Dịch vụ tư vấn, hoàn công xây dựng nhà