khởi công xây nhà


Vì sao chuẩn bị khỏi công xây dựng nhà lại bị phạt tiền?

HỎI: Gia đình tôi đang chuẩn bị khởi công xây dựng nhà ở nhưng lại bị chính quyền địa phương lập biên bản xử lý vi phạm và yêu cầu phạt tiền. Tôi muốn hỏi như vậy là đúng hay sai? TRẢ LỜI: Tại Điều 12 của Nghị định số […]

tại sao khởi công xây nhà lại bị phạt?