giấy phép xây dựng tạm


Quy định của Pháp luật về xin giấy phép xây dựng trên đất quy hoạch

Trong Luật Xây dựng, Điều 62, Khoản 3 quy định: khi xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời […]

Hướng dẫn xin giấy phép xây dựng tạm trên đất dự án

Hồ sơ xin phép xây dựng nhà cấp 4 mới nhất

Có được xin giấy phép xây dựng trên đất đang quy hoạch treo hay không?

Có rất nhiều độc giả thắc mắc về vấn đề xin phép xây dựng trên đất quy hoạch treo. Trong phạm vi bài viết này, giấy phép xây dựng sẽ giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề này với mong muốn giúp ích được cho bạn trong […]


Quy định về cấp phép xây dựng đối với đất nằm trong dự án

Căn cứ theo khoản 3 Điều 62 Luật Xây dựng thì khi xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn […]

Mức phạt với xây nhà không phép trên đất nông nghiệp

Tạo điều kiện cho hàng xóm xây dựng nhà

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tạm tại Hà Nội

I. Thông tin: 1. Cơ quan cấp phép: Sở Xây dựng 2. Thời gian giải quyết: – Đối với công trình: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ – Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 15 ngày […]