giấy phép xây dựng nhà trệt


Xây nhà ít tầng hơn so với đăng ký trong giấy phép xây dựng 1

HỎI: Nhà tôi trong khu tái định cư. Quy định xây dựng 1 trệt 1 lầu, nhưng do điều kiện kinh tế nên tôi chỉ có thể xây nhà trệt. Vậy tôi xin được giấy phép xây phép xây dựng nhưng chỉ xây tầng trệt. Tôi sẽ bị xử lý […]

Xin giấy phép xây dựng nhà trệt cấp 4