đơn xin phép xây dựng


Hồ sơ hợp lệ thì sau bao nhiêu ngày được cấp giấy phép xây dựng?

HỎI: Tôi vừa nộp đơn xin phép xây dựng, cũng đã có biên nhận. Theo biên nhận, 15 ngày làm việc sau đó sẽ trả hồ sơ. Nhưng trong luật xây dựng quy định “thời gian cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là 15 ngày làm việc kể […]

điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.