diện tích tối thiểu xây nhà


Văn bản nào quy định diện tích tối thiểu được phép xây dựng nhà ở?

HỎI: Kính mong công ty trả lời giúp một số vấn đề như sau : 1/ Văn bản qui định về diện tích đất tối thiểu được phép xây dựng nhà ở  là văn bản nào ? 2/ Nếu sau khi bị giải tỏa mà đất chỉ còn lại 11m2 […]

Quy định về diện tích tối thiểu xây nhà