dịc vụ xin giấy phép xây dựng tại hà nội


Đang thi công có được điều chỉnh Giấy phép xây dựng không? 1

HỎI: Em xin được giấy phép xây dựng nhà ống 3 tầng. Và em đang tiến hành xây được gần xong 3 tầng theo đúng giấy phép xây dựng đã được cấp. Nay em muốn xây thêm 1 tum nữa. Em muốn điều chỉnh giấy phép xây dựng thì cần […]

dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà tại hà nội