di dời công trình


Công trình di dời thì cấp Giấy phép xây dựng như thế nào? 2

Những quy định về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời gian, kinh phí xin cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình. I. Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ: – Đơn đề nghị cấp giấy phép […]

Xin giấy phép xây dựng đối với công trình di dời