đất quy hoạch


Quy định của Pháp luật về xin giấy phép xây dựng trên đất quy hoạch

Trong Luật Xây dựng, Điều 62, Khoản 3 quy định: khi xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời […]

Xử phạt xây nhà trên đất nông nghiệp