đất quy hoạch treo


Có được xin giấy phép xây dựng trên đất đang quy hoạch treo hay không? 1

Có rất nhiều độc giả thắc mắc về vấn đề xin phép xây dựng trên đất quy hoạch treo. Trong phạm vi bài viết này, giấy phép xây dựng sẽ giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề này với mong muốn giúp ích được cho bạn trong […]

quy định về công trình miễn giấy phép xây dựng và xử lý nhà xây dựng không phép