Công trình không xin phép


Chủ tịch UBND phường có được ra quyết định đình chỉ công trình xây dựng không xin phép?

Hỏi: Cho rằng đất và nhà ở của gia đình mình đã được cấp sổ đỏ nên khi xây nhà anh K không xin cấp phép xây dựng. Chủ tịch UBND phường đã ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với nhà anh K. Xin hỏi việc […]

Chủ tịch ủy ban nhân dân phường đình chỉ thi công xây dựng