Trang chủ » Tháng Một 2018 » Lưu trữ cho 02/01/2018

  • Dịch vụ xin giấy phép sửa nhà trọn gói tại phường Thanh Trì, Hoàng Mai

    Thanh Trì là một đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội có 333,80 ha diện tích tự nhiên và 10.200 người. Phường này được thành lập dựa trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thanh Trì cũ thuộc huyện Thanh Trì. Phương Thanh Trì bao gồm các xóm như: Đại […]