Trang chủ » Tháng Mười Hai 2017 » Lưu trữ cho 13/12/2017

  • UBND huyện được cấp giấy phép xây dựng nhà ở trong đô thị

    UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thủ đô. Cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Quy định gồm 4 chương, 13 điều, quy định chi tiết một […]