Trang chủ » Tháng Mười Một 2017 » Lưu trữ cho 07/11/2017

  • Có được cấp phép xây dựng nhà khi chưa có sổ đỏ không?

    Từ trước đến nay, nhiều người dân hiểu đơn giản, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà (sổ đỏ) mới được cấp phép xây dựng. Vì thế, nhiều người chưa có sổ đỏ vẫn liều xây dựng nhà không phép. Nhưng từ ngày 25-6-2017, Nghị định 53/2017/NĐ-CP có hiệu […]