Daily Archives: 31/10/2017


sửa thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
1. Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khách hàng cần cung cấp đầy đủ giấy tờ; Cần đối chiếu các thông tin trên CMND, sổ hộ khẩu phải khớp với sổ đỏ. Khách hàng nên gọi điện qua tổng đài tư vấn pháp luật và nghe tư vấn của luật sư, chuyên viên trước khi tiến hàng các thủ tục. 2. Quy định pháp luật về đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định về đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp như sau: “1- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây: (a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó; (b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so […]

Có thể đính chính lại thông tin trên sổ đỏ đã được cấp không?