Trang chủ » Tháng Chín 2016 » Lưu trữ cho 22/09/2016

  • Dịch vụ cấp Giấy phép xây dựng qua mạng Internet

    Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp giấy phép xây dựng (GPXD). Theo đó, việc cấp GPXD sẽ thực hiện qua mạng Internet, thay vì người dân phải mang hồ sơ tới nộp ở cơ quan nhà nước như hiện nay. Cách này cho phép […]