Trang chủ » Tháng Tám 2016 » Lưu trữ cho 24/08/2016

  • Được gia hạn giấy phép xây dựng bao nhiêu lần?

    Nhiều cá nhân luôn thắc mắc nếu trong quá trình thi công chưa hoàn thiện mà thời gian hiệu lực của giấy phép đã hết thì có được phép xin gia hạn thêm không ? Theo nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) vừa được Chính phủ ban hành, thời hạn khởi công […]