Trang chủ » Tháng Bảy 2016 » Lưu trữ cho 26/07/2016

  • Cấp phép xây dựng và trường hợp không phải xin phép xây dựng

    HỎI:  Tôi làm cán bộ tại phòng Quản lý đô thị huyện Ngoại thành Hà Nội, tham mưu cho UBND huyện cấp GPXD trên địa bàn và QLTTXD Tôi có một số câu hỏi nhờ các tư vấn giúp: I. THẨM QUYỀN CẤP GPXD – Theo Luật XD số 50/2014 tại điểm 3 điều 103 thẩm […]