Daily Archives: 18/07/2016


Công trình xây dựng khi chưa có giấy phép bị xử phạt như thế nào?

HỎI: Thửa đất của gia đình tôi được bố mẹ cho khi tôi lấy vợ ra ở riêng năm 1987, thửa đất không có trong bản đồ giải thửa 299. Khi đó gia đình tôi ở phía trong nhà anh trai tôi, anh trai tôi cắt cho tôi một lối […]

xây nhà không có giấy phép xây dựng bị xử phạt như thế nào