Trang chủ » Tháng Tư 2016 » Lưu trữ cho 14/04/2016

  • Lén lút xây dựng trái phép giải quyết như thế nào ?

    HỎI: Hiện tại có 1 khu đất chưa được nhà nước cấp phép nhưng tạm thời cho vẫn giữ sinh hoạt của giáo dân nhưng không được xây dựng công trình trên đất. Tóm lại không được nhà nước công nhận, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là của một cá nhân khác nhưng người đó […]