Trang chủ » Tháng Ba 2016 » Lưu trữ cho 29/03/2016

  • Muốn được cấp sổ hồng phải có Giấy phép xây dựng

    Hiện nay, quy định về trình tự, thủ tục cấp sổ hồng có nhưng văn bản pháp luật sau quy định: Luật nhà ở;  Nghị định số 90/2006/NĐ-CP 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở; Quy định về cấp sổ hồng Theo đó, trình tự và thủ tục […]


  • Xây nhà rồi muốn xin giấy phép xây dựng có được không?

    HỎI: Chúng tôi có mua nhà bao gồm cả đất diện tích 56,7 m2. Khi mua nhà bên tôi và bên bán có thỏa thuận là bán nhà và có sổ hồng. Khi ra công chứng thì sổ hồng chưa có tài sản gắn liền mà thực tế ở đây là chưa có nhà trên […]