Trang chủ » Tháng Một 2016 » Lưu trữ cho 21/01/2016

  • Tính hợp lệ của giấy phép xây dựng & cấp số nhà mới

    HỎI: Tôi vừa mua 1 ngôi nhà, làm xong giấy tờ mua bán thì tôi được biết nhà này đang mang số tạm, tôi đang làm lại thủ tục cấp số nhà mới, nhưng nhà tôi xây dựng năm 2007 thì không có giấy phép xây dựng nhà ở thì không biết có hợp lệ […]