Daily Archives: 21/01/2016


Tính hợp lệ của giấy phép xây dựng & cấp số nhà mới 1

HỎI: Tôi vừa mua 1 ngôi nhà, làm xong giấy tờ mua bán thì tôi được biết nhà này đang mang số tạm, tôi đang làm lại thủ tục cấp số nhà mới, nhưng nhà tôi xây dựng năm 2007 thì không có giấy phép xây dựng nhà ở thì […]

mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2017.