Trang chủ » Tháng Mười Hai 2015 » Lưu trữ cho 18/12/2015

  • Yêu cầu và cách thức tiến hành điều chỉnh Giấy phép xây dựng

    A. Cách thức thực hiện Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bao gồm : a)  Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng, theo mẫu ; b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp; c) Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng […]