Trang chủ » Tháng Mười Một 2015 » Lưu trữ cho 23/11/2015

  • Thủ tục xin Giấy phép xây dựng chùa, miếu

    1. Cơ sở pháp luật Luật Di sản văn hóa 2001. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH-QH11. Luật Di sản văn hóa 2009 sửa đổi. Nghị định 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. 2. Nội dung phân tích Đầu tiên, cần phải làm rõ công trình […]