Daily Archives: 23/11/2015


Thủ tục xin Giấy phép xây dựng chùa, miếu

1. Cơ sở pháp luật Luật Di sản văn hóa 2001. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH-QH11. Luật Di sản văn hóa 2009 sửa đổi. Nghị định 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. 2. Nội dung phân tích Đầu tiên, cần […]

Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép xây dựng chùa, miếu