Trang chủ » Tháng Mười Một 2015 » Lưu trữ cho 23/11/2015

  • Thủ tục xin Giấy phép xây dựng chùa miếu được tiến hành như thế nào?

    1. Cơ sở pháp luật Thủ tục xin giấy phép xây dựng chùa miếu dựa trên Luật Di sản văn hóa 2001. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH-QH11. Luật Di sản văn hóa 2009 sửa đổi. Nghị định 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Tư vấn […]