Trang chủ » Tháng Mười Một 2015 » Lưu trữ cho 17/11/2015

  • Có được xây nhà tạm trên đất nông nghiệp không?

    HỎI: Tôi đang có 1 mảnh đất nhỏ, khu đất của tôi nằm trong diện quy hoach (Quyết định năm 2007) đường dự phóng nhưng chưa có quyết định thu hồi đất. Hiện tại, gia đình tôi chưa có chỗ ở và có ý định xây dựng nhà tạm để ở trên mảnh đất này. […]