Trang chủ » Tháng Mười Một 2015 » Lưu trữ cho 13/11/2015

  • Thủ tục xin Giấy phép xây dựng nhà tạm riêng lẻ ở nông thôn

    Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà tạm riêng lẻ ở nông thôn được thực hiện như sau: 1. Trình tự thực hiện  Bước 1: Trước khi khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ trong vùng đã công bố quy hoạch xây dựng được duyệt nhưng chưa thực hiện thì chuẩn bị đầy […]