Trang chủ » Tháng Mười 2015 » Lưu trữ cho 05/10/2015

  • Nhà ở dưới 7 tầng có được miễn cấp giấy phép xây dựng?

    Ngày 18/06/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, quyết định miễn cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới […]


  • Dịch vụ xin Giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân nhanh gọn nhất

    Giấy phép xây dựng là giấy phép cấp cho các cơ quan và tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng công trình trong khu quy hoạch, nhưng để xin giấy phép xây dựng thì không hẳn ai cũng thành thạo các đầu mục giấy tờ hồ sơ. Trong phạm vi bài viết này, […]