Trang chủ » Tháng Chín 2015 » Lưu trữ cho 28/09/2015

  • Xây dựng nhà trọ cho thuê có cần xin giấy phép xây dựng không?

    HỎI: Xin chào trang Giấy phép xây dựng! tôi là Lê Thu Huyền tôi có ý định xây dựng nhà trọ để cho thuê trên khu đất ở của nhà mình thì có cần phải xin giấy phép xây dựng không? Nếu có thì được quy định luật ở điều mấy khoản mấy và thủ tục, […]


  • Quy định về cấp phép xây dựng đối với đất nằm trong dự án

    Căn cứ theo khoản 3 Điều 62 Luật Xây dựng thì khi xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch. Cũng tại […]