Trang chủ » Tháng Chín 2015 » Lưu trữ cho 17/09/2015

  • Xin Giấy phép xây dựng nhà phân lô trong khu dự án

    Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4-9-2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-10-2012, các công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không […]  • Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép xây dựng sửa nhà cũ

    Khi tiến hành sửa chữa nhà, nếu công trình thay đổi kiến trúc các mặt ngoài, công năng sử dụng và an toàn công trình thì bạn cần phải xin Giấy phép sửa chữa nhà. Vì vậy, để quá trình sửa chữa nhà của bạn được nhanh chóng và tiết kiệm chi phí ngay từ […]